CO₂-uitstoot: wat is het en wat is de link met verduurzamen?

Je leest op onze website wel vaker dat een voordeel van je huis verduurzamen is dat je je CO₂-uitstoot daarmee vermindert. Maar wat is dat nu precies? En waarom is het belangrijk dat we die verlagen? We leggen het uit.

Banner CO2-uitstoot blog

Gepubliceerd op: 10 juli 2024

Wat is CO₂?

Even opfrissen: CO₂ is de scheikundige afkorting van koolstofdioxide. Het komt van nature voor in de atmosfeer en bestaat uit een verbinding tussen één koolstof-atoom(C) en twee zuurstof atomen (O2). Zodra er door toedoen van de mens in de atmosfeer extra koolstofdioxide terechtkomt, spreken we van CO₂-uitstoot. Deze CO₂-uitstoot draagt bij aan de opwarming van de aarde.

Waarom is het slecht voor de aarde?

Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt CO₂ vrij. Fossiele brandstoffen zijn bijvoorbeeld olie, gas en kolen. We verbranden de fossiele brandstoffen omdat er dan veel energie vrijkomt, en die energie kan worden gebruikt voor het aandrijven van machines en voertuigen of voor het produceren van elektriciteit. Maar, bij de verbranding komen ook schadelijke stoffen vrij zoals stikstofdioxiden, koolstofmonoxide, fijnstof en broeikasgassen zoals CO₂. Het gevolg is milieuschade en klimaatverandering. 

Hieronder een grafiek met de jaarlijkse CO₂-uitstoot per wereldregio:

Als je deze grafiek ziet, is het best zorgwekkend hoeveel CO₂ we wereldwijd uitstoten. En hoewel het in het begin van de 20ste eeuw vooral Europa en de Verenigde Staten waren die verantwoordelijk waren voor meer dan 85% van de totale uitstoot, is het tij gekeerd. In de tweede helft van de 20ste eeuw zie je een exponentiële groei in de rest van de wereld (voornamelijk in Azië, en dan meer specifiek China).

De levensstandaard is in Azie en China enorm verbeterd. Sinds 1950 is de levensverwachting in Azië met meer dan dertig jaar gestegen en is de extreme armoede drastisch gedaald. Hierdoor hebben veel meer mensen toegang tot elektriciteit, vervoer, verwarming en industrieel-werk. Doordat er nog veel fossiele brandstoffen gebruikt worden, heeft dit een groot effect gehad op de totale CO2 uitstoot. Het is echter ook goed om te vermelden dat China inmiddels veel investeert in wind- en zonne-energie om het tij te keren.

Behoefte aan duurzame energieproductie

Het probleem is dat we nu (ook in Nederland) erg afhankelijk zijn geworden van fossiele brandstoffen. We gebruiken er zo veel van dat voorraden dreigen op te raken. Want dat is ook het probleem: fossiele brandstoffen zijn eindig, en op een bepaald moment is het op.


Duurzame energie daarentegen veroorzaakt geen luchtvervuiling of uitstoot van broeikasgassen en is oneindig beschikbaar. Zolang er zon is, of wind, kan er energie opgewekt worden. En dat laat de toekomstige innovaties nog buiten beschouwing.

Foto zonnepanelen op huizen. Luchtfoto van een wijk.

Wat zijn de belangrijkste energiebronnen in Nederland?

In plaats van vervuilende fossiele brandstoffen, is er dus behoefte aan duurzame, groene energie zoals wind- en zonne-energie. Hoe staat Nederland ervoor? Via welke bron wordt er voornamelijk elektriciteit opgewekt?

Zoals we zien, is de top drie in Nederland momenteel gas, wind en zonne-energie om elektriciteit op te wekken. Gas zit gelukkig in een neerwaartse trend terwijl de anderen in een opwaartse trend zitten.

Hoe kunnen we de CO₂-uitstoot verlagen?

Er zijn grofweg 3 manieren om je uitstoot te verminderen:

1. Energieverbruik voorkomen

Hoe minder energie je verbruikt, hoe beter natuurlijk. Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld: je huis goed isoleren, zorgen voor een goede kierdichting en luchtdichtheid van je huis en door vaker de fiets te pakken in plaats van de auto, of de trein in plaats van het vliegtuig.

2. Energie uit hernieuwbare bronnen gebruiken

Idealiter wil je zonnepanelen combineren met een elektrische warmtepomp om zo gasloos te verwarmen.

3. Energie efficiënt inzetten

Als dat een te grote stap in een keer is, kies dan voor een Hoog Rendement (HR)-installatie, energie-efficiënte verlichting met bijvoorbeeld dimmers of aanwezigheidsdetectie, en beperk het sluipverbruik.


Het is begrijpelijk dat mensen denken: ja, maar ik ben maar een mier in dit hele geheel, wat voor verschil kan ik maken? Denk dan zo: veel handen maken licht werk. Een mier bereikt misschien niet veel op zijn eentje, maar een hele mierenkolonie kan echt bergen verzetten!

Bronnen: Grafieken: Hannah Ritchie and Max Roser (2020) - “CO₂ emissions” Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: [Online Resource]

Fossiele brandstoffen China

Trias Energetica: energiezuinig wonen

Geschreven door: Claudia Vrancken, content marketeer homeQgo

Gecontroleerd door: Emiel Jansen, duurzaamheidsexpert homeQgo