Lees hier de privacyverklaring van homeQgo

Dit is de Privacy Statement van HomeQgo B.V. gevestigd aan Entrada 305 (1114AA) in Amsterdam-Duivendrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 70436592 (hierna aangeduid als “HomeQgo”).

Wij (HomeQgo B.V.) helpen woningeigenaren met het verduurzamen van hun woning. Dit doen we met een online Verduurzamingsscan. Deze Verduurzamingsscan is uit te voeren op ons platform, toegankelijk via onze website www.homeqgo.nl. Na het uitvoeren van de scan ontvangt de woningeigenaar van ons een Duurzaamheidsadvies met daarin de mogelijkheden voor het verduurzamen van het huis. Na het ontvangen van dit Duurzaamheidsadvies is het mogelijk om een Voorlopige Offerte aan te vragen. Om de scan uit te kunnen voeren en de woningeigenaar te kunnen informeren gebruiken wij persoonsgegevens. Daarnaast hebben wij nog een aantal doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens, te vinden in deze Privacy Statement. 

Per soort verwerking wordt in dit document aangegeven welke gegevens wij verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien er vragen zijn, kan er contact opgenomen worden met ons. De contactgegevens staan onderaan in deze Privacy Statement.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Nederlandse privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan, enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn, zoals in het geval van cookies. 
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Privacy rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

 • Consumenten (bvb. bezoekers van onze website) die interesse tonen in onze diensten (het uitvoeren van een Verduurzamingsscan) en hiervoor (online) gegevens achterlaten
 • Partners, met wie wij een zakelijke relatie hebben of aan willen gaan
 • Installateurs, met wie wij een zakelijke relatie hebben of aan willen gaan
 • Leveranciers, met wie wij een zakelijke relatie hebben of aan willen gaan
 • Huidige en toekomstige medewerkers

Wie heeft er toegang tot persoonsgegevens? Binnen HomeQgo hebben alleen medewerkers toegang tot persoonsgegevens indien zij dit nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie. Daarnaast moet de reden voor het hebben van toegang tot die gegevens binnen de onderstaande doeleinden vallen. Iedere medewerker binnen HomeQgo heeft een geheimhoudingsplicht.

Buiten HomeQgo delen we gegevens met partijen enkel wanneer dit nodig is om overeenkomsten na te kunnen komen. Als voorbeeld, voor Consumenten delen wij de nodige gegevens met Installateurs om zo de installatie te kunnen laten plaatsvinden. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat dit zorgvuldig en veilig gebeurd (o.a. door het opstellen van Verwerkersovereenkomsten). 

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens?

Het verkrijgen van verschillende persoonsgegevens doen wij om verschillende redenen en met verschillende doeleinden:

 1. Afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten (voor Consumenten is dit de Overeenkomst zoals omschreven in de algemene voorwaarden, te vinden op de HomeQgo website)
 2. Aangaan en behouden van relaties (promotie- en marketingdoeleinden)
 3. Vanwege een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld aan overheidsinstellingen, Belastingdienst of andere toezichthouders) 
 4. Verbeteren van onze dienst(en) 
 5. Voor rapportages en verbetering van onze processen
 6. Omdat de Consument zelf toestemming heeft gegeven aan ons om gegevens te mogen verwerken

Afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten

Contact

Voor het in contact treden/staan met ons (middels telefoon, chat en/of e-mail), verwerken wij eventueel de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Informatie die je zelf invult/achterlaat (als inhoud van een bericht)

We bewaren die gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat er voor het laatst contact is geweest. Dit doen we omdat we er zeker van willen zijn dat het contact goed is afgerond.

Het invullen van de Verduurzamingsscan door Consumenten

Om onze dienst te leveren hebben wij verschillende gegevens over de woningeigenaar en de woning nodig. Het is ook mogelijk dat wij een deel al krijgen via een van onze Partners, waar de klantreis voor de woningeigenaar gestart is. Hierbij is dan ook duidelijk vermeld dat de ingevoerde gegevens met HomeQgo gedeeld zullen worden. Wij verwerken deze gegevens op basis van de grondslag ‘uitvoering van de overeenkomst’. 

Hiervoor verwerken wij eventueel de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Informatie over de woning (incl. adresgegevens, aantal bewoners, energieverbruik, verwarmingssystemen, aanwezig producten)
 • Informatie over de wensen (incl. doel, verduurzaming budget)

Wij bewaren deze gegevens tot maximaal 2 jaar nadat de scan is uitgevoerd of tot het moment dat een account wordt opgezegd. Wij doen dit omdat doorlooptijden tot aan installatie kunnen verschillen of kunnen veranderen en het account gegarandeerd beschikbaar moet blijven tot de installatie voltooid is. Daarnaast willen wij de Consument goed van dienst kunnen zijn als er bijvoorbeeld nog vragen zijn over het door ons opgeleverde advies. 

Account aanmaken en beheren

Via onze website kan de Consument een account aanmaken. In dit account valt onder andere informatie te vinden over de (verleende) diensten. Zo zijn bijvoorbeeld de resultaten van de Verduurzamingsscan te vinden en/of informatie over eventuele offertes/aanvragen. Dit doen wij op basis van de grondslag ‘uitvoering van de overeenkomst’. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Inloggegevens
 • IP-adres
 • Informatie over de woning (incl. adresgegevens, aantal bewoners, energieverbruik, verwarmingssystemen, aanwezig producten)
 • Informatie over de wensen (incl. doel, verduurzaming budget)
 • Eventuele andere informatie die de Consument zelf toevoegt aan het account of in overleg met de Consument door de Adviseur is toegevoegd

Wij bewaren deze gegevens tot maximaal 2 jaar nadat de scan is uitgevoerd of tot het moment dat een account wordt opgezegd. Wij doen dit omdat doorlooptijden tot aan installatie kunnen verschillen of kunnen veranderen en het account gegarandeerd beschikbaar moet blijven totdat de installatie voltooid is. Daarnaast willen wij de Consument goed van dienst kunnen zijn als er bijvoorbeeld nog vragen zijn over het door ons opgeleverde advies. 

Het leveren van onze diensten

Bij een Verduurzamingsscan, maken wij online een 3D-model van het huis en berekenen de slimste oplossingen, inclusief geschatte prijzen, besparingen en (landelijke) subsidies. Als de Consument er vervolgens voor kiest om een of meer van deze oplossingen (bij een van de Installateurs waar wij mee samenwerken) af te nemen, dan komt deze Installateur mogelijk nog langs voor een laatste check. Vervolgens wordt er samen met de Consument een geschikte dag voor de installatie gekozen. Na installatie zal de Installateur de factuur maken en sturen aan de Consument.

Voor het bovenstaande gebruiken wij, afhankelijk van het precieze onderdeel, de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Informatie over de woning (incl. adresgegevens, aantal bewoners, energieverbruik, verwarmingssystemen, aanwezig producten)
 • Informatie over de wensen (incl. doel, verduurzaming budget)
 • Bestelinformatie
 • Betalingsgegevens (in geval van een aanbetaling)
 • IP-adres

Wij bewaren deze gegevens in principe tot 2 jaar nadat de aankoop is gedaan of tot het moment dat een account wordt opgezegd. Sommige gegevens bewaren wij langer omdat dit bijvoorbeeld wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar). Wij doen dit omdat doorlooptijden tot aan installatie kunnen verschillen of kunnen veranderen en het account gegarandeerd beschikbaar moet blijven totdat de installatie voltooid is. 

2. Aangaan en behouden van de relatie

Voor promotie- en marketingdoeleinden leggen wij data vast die iets zeggen over het gebruik van onze website en e-mails.

Cookies

Op onze website(s) gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer de Consument onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Noodzakelijke cookies zullen altijd worden geplaatst om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert - denk aan het tonen van onze chat widget.

Statistische cookies worden alleen geplaatst als hiervoor consent wordt afgegeven. Bij dit consent wordt het IP-adres en Cookie-ID verzameld, dit is nodig om bijvoorbeeld nieuwe en terugkerende bezoekers te kunnen onderscheiden. Een Referrer-url wordt gebruikt om te kijken vanaf welke website onze website gebruikers afkomstig zijn. Het website- en klikgedrag wordt verzameld om op basis van deze inzichten onze website te optimaliseren ten behoeve van de bezoekers. Deze online data voor statistische doeleinden wordt maximaal 14 maanden bewaard. Marketing cookies worden alleen geplaatst wanneer hier consent voor wordt afgegeven. Deze cookies worden gebruikt om advertenties te tonen en daarmee website bezoek te genereren. Zie onze Cookieverklaring (op de HomeQgo website of in de cookie banner) voor meer informatie over welke cookies wij precies gebruiken. Daar zijn ook de voorkeuren te wijzigen. 

3. Wettelijke verplichting

HomeQgo is als dochteronderneming onderdeel van de Rabobank Groep. Indien de wet dat vereist en toestaat, kunnen wij verzocht worden gegevens uit te wisselen met de Rabobank Groep. Daarbij wordt gehandeld volgens de interne regels die gelden binnen de Rabobank Groep: de Rabobank Privacy Codes. De Privacy Statement van Rabobank is hier te vinden.

Indien wij hiertoe verplicht zijn vanwege een fiscale bewaarplicht zullen dergelijke gegevens maximaal 7 jaar bewaard blijven. 4. Verbeteren van onze diensten

Enquêtes en reviews

Wij bieden de mogelijkheid om een enquête in te vullen over onze dienstverlening, of een review achter te laten op onze website. Zo kunnen wij de input gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. 

Er kan hierbij altijd zelf bepaald worden of de een enquête wordt ingevuld of een review achtergelaten wordt, en welke informatie er dan gegeven wordt.

In dit geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Woonplaats
 • Inhoud van de enquête/review
 • IP adres

Ingevulde reviews worden voor onbepaalde tijd bewaard. Deze termijn is een bewuste keuze zodat toekomstige/potentiële klanten ook oudere ervaringen met HomeQgo kunnen raadplegen. We bewaren de persoonlijke gegevens van de enquêtes 1 jaar, daarna wordt de informatie voor onbepaalde tijd geanonimiseerd opgeslagen.

Verbeteren van ons adviesmodel

Om gebruikers van onze scan zo goed mogelijk te bedienen blijven we het adviesmodel verbeteren. Dit doen we op basis van de informatie die gebruikers aanleveren en de uiteindelijke keuze in het advies die hieruit volgt. Hiervoor wordt dus informatie opgeslagen over de woning, verbruiksgegevens en de wensen van de gebruiker, de keuze in het advies, en de eventuele vervolgstappen. Deze data wordt na 2 jaar automatisch geanonimiseerd.

5. Rapportage & Process optimalisatie

Gegevens kunnen intern worden gebruikt om:

 • Management rapporten op te stellen
 • Processen te evalueren en te optimaliseren
 • Inzichten in (de prestaties van) de organisatie te verkrijgen

Het delen van deze rapportages gebeurd (indien nodig) met de aandeelhouder, partners, installateurs en leveranciers. 

Deze rapportages worden op zodanige manier opgesteld dat klantdata zoveel mogelijk geanonimiseerd is en/of inzichten op hoger niveau getoond worden, waardoor individuele informatie nooit onnodig bekend wordt gemaakt.

Dienstverlening ten aanzien van onze Installateurs & Partners

Wij werken samen met verschillende Installateurs en Partners. In dat kader hebben wij verschillende gegevens nodig om deze samenwerking uit te voeren (uitvoering van de Overeenkomst). 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijk adres
 • Naam contactpersoon
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (zoals de factuurbedragen per installatie)
 • Eventuele overige informatie die je met ons deelt 

Wij bewaren deze gegevens gedurende de overeengekomen contractduur. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijke verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).  

Wanneer kunnen we persoonsgegevens delen met derden?

Wij delen gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de Overeenkomst uit te voeren;
 • hier toestemming voor gegeven is; 
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf)

De partijen die in opdracht van ons of de Consument persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Postorderbedrijven
 • Distributiecentra
 • Cookiedienstverleners
 • Samenwerkingspartners 

Om onze diensten te verlenen kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Privacyrechten

Als er vragen zijn rondom het gebruik en bewaren van gegevens, kan er altijd contact met ons opnemen worden via de contactgegevens onderaan deze Privacy Statement.

Er zijn de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien.  
 • Recht op rectificatie: het recht de persoonsgegevens die wij verwerken te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: het is mogelijk ons te verzoeken persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om toestemming in te trekken: indien ons toestemming is gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kan deze toestemming op ieder moment ingetrokken worden.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, is er het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunnen wij verzocht worden om het verwerken van persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Wanneer wij een verzoek ontvangen, kunnen wij vragen om identificatie. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat het de persoon betreft aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan een verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij dit tijdig laten weten.

Mocht er de wens zijn om een van de rechten uit te oefenen dan kan dit kenbaar gemaakt worden via info@homeqgo.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij mogelijk ook onze Privacy Statement aanpassen. Raadpleeg deze (en onze Cookieverklaring) daarom regelmatig op onze website voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen

Als de mening bestaat dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over privacy, dan is er het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens

 • HomeQgo B.V.
 • Entrada 305
 • 1114 AA, Amsterdam-Duivendrecht 
 • E-mailadres: info@homeqgo.nl 
 • Telefoonnummer: 085 – 3030885
 • KvK-nummer: 70436592

Versie december 2022