Terugleverkosten voor zonnepanelen: wat betekent dit voor jou?

Als je eigenaar bent van zonnepanelen of overweegt deze aan te schaffen, kom je voor extra kosten te staan als je meer opwekt dan je daadwerkelijk verbruikt. Steeds meer energieleveranciers voeren terugleverkosten in. Wat betekent dit precies en heeft dat ook gevolgen voor de zonnepanelenbezitter?

Terugleverkosten voor zonnepanelen

13 mei 2024

Nieuwe kosten voor terugleveren energie

Terugleverkosten worden geheven op de stroom die zonnepanelenbezitters terugleveren aan het net. Deze kosten zijn ingevoerd als gevolg van de noodzaak om het Nederlandse stroomnet te verzwaren, gezien de toename van het aantal huishoudens dat zonne-energie produceert en dus ook teruglevert. Energieleveranciers zoals Eneco en Vandebron hebben recentelijk kosten van 11,5 cent per opgewekte kilowattuur aangekondigd. Deze trend wordt door de gehele sector gevolgd, wat leidt tot een langere terugverdientijd van de investering in zonnepanelen.

Zonnepanelen nog steeds goede investering

Desondanks is het financieel nog steeds aantrekkelijk om zonnepanelen te installeren. Experts benadrukken dat, ondanks een langere terugverdientijd, het investeren in zonnepanelen uiteindelijk lonend is. Joris Wijsmuller, directeur van Duurzaam Den Haag en het Klimaatfonds, stelt dat "het loont zeker nog wel, alleen de terugverdientijd duurt wat langer." Hij voegt eraan toe dat zonnepanelen jouw huishouden klaarmaken voor een duurzame toekomst, met de mogelijkheid dat je in de toekomst jouw opgewekte energie lokaal kunt delen.

Daarnaast moet je niet alleen kijken naar de terugverdientijd, maar rekening houden dat het plaatsen van zonnepanelen de woningwaarde kan laten stijgen. Ook al loopt de terugverdientijd iets terug, met de stijging van je woning verdien je het zo terug.

Thuisbatterij steeds interessanter

Om de kosten te drukken, adviseren experts om zoveel mogelijk van je opgewekte zonne-energie zelf te gebruiken. Door apparaten die veel energie verbruiken overdag te laten draaien, verminder je de hoeveelheid energie die je terug moet leveren aan het net en dus de kosten die daarmee gepaard gaan.

TEst 3 emiel

Een thuisbatterij kan een interessante investering worden. Huishoudens kunnen de opgewekte elektriciteit opslaan en later gebruiken. De terugverdientijd is momenteel nog hoog, maar hier komt hopelijk binnen afzienbare tijd verandering in.

Voordelen wegen op tegen nadelen extra kosten

De invoering van terugleverkosten heeft geleid tot een wisselende reactie onder consumenten. Sommigen overwegen over te stappen naar andere leveranciers, hoewel de keuzes beperkt zijn omdat meer bedrijven dergelijke kosten introduceren. Toch is de algemene tendens dat de voordelen van zonne-energie, vooral in termen van duurzaamheid en onafhankelijkheid van fluctuerende energieprijzen, opwegen tegen de nieuwe kosten.

Voor nu blijft zonne-energie een verstandige investering, zowel voor jouw portemonnee als voor het milieu. Maar het is raadzaam om de ontwikkelingen in de energiemarkt nauwlettend te volgen en jouw energieverbruik slim te beheren. Dit helpt om de meest economische voordelen te halen uit jouw duurzame investering.