Uitgelicht: waarom zonnepanelen in 2024 een goede investering zijn

Zonnepanelen blijven een rendabele investering

Huiseigenaren met zonnepanelen komen voor nieuwe financiële uitdagingen te staan nu de nieuwe coalitie voorstelt de salderingsregeling voor zonnepanelen per 2027 in één keer af te schaffen. Voeg dit samen met de trend van energieleveranciers die terugleverkosten rekenen voor zonnepanelenbezitters en het lijkt alsof zonnepanelen geen goede investering meer zijn. Maar er zijn andere factoren waar rekening mee gehouden dient te worden bij het bepalen of zonnepanelen een rendabele investering zijn. Zo blijft de energierekening lager, is de prijs van zonnepanelen in het afgelopen jaar gedaald en gaat het energielabel van de woning omhoog bij de aanschaf van zonnepanelen.

Gepubliceerd op: 31 mei 2024

Laatste update: 3 juni 2024

Lagere energierekening door zonnepanelen

In 2027 komt er waarschijnlijk een einde aan de salderingsregeling, mede hierdoor lijkt het erop dat zonnepanelen geen voordelige investering meer zijn. Zonnepaneeleigenaren kunnen dan de stroom die ze terugleveren aan het energienet niet meer wegstrepen tegen de stroom die ze van het net afnemen. Dit leidt tot relatief hogere stroomkosten en een langere terugverdientijd. Tegelijkertijd hebben energieleveranciers in de afgelopen maanden vaste terugleverkosten (of terugleverboete) geïntroduceerd, waarmee direct het voordeel van salderen is verminderd. Door deze dubbele berichtgeving ontstaat er onduidelijkheid met als gevolg dat de indruk wordt gewekt dat met het afschaffen van de salderingsregeling en de komst van vaste terugleverkosten investeren in zonnepanelen niet meer rendabel is. Echter wil de overheid de vaste terugleverkosten en de salderingsregeling gelijktijdig afschaffen. Ondanks de relatief langere terugverdientijd, blijven de stroomkosten, nu en na 2027, voor huiseigenaren met zonnepanelen nog altijd lager dan voor huiseigenaren zonder. Ook als in 2027 de salderingsregeling wordt afgeschaft. Als zonnepaneeleigenaar gebruik je nog altijd direct een deel van de opgewekte stroom en krijg je vanaf 2027 een vergoeding van je energieleverancier voor elke kWh stroom die je teruglevert aan het energienet: de terugleververgoeding. Hierdoor worden de stroomkosten lager. Als zonnepaneel bezitter kan je dan in theorie gemiddeld € 280 per jaar besparen, zie de grafiek hieronder.

Daling prijzen zonnepanelen

Daarbij is er de afgelopen maanden, in Nederland en op wereldniveau, een constante prijsdaling van zonnepanelen zichtbaar, zie grafiek. Zonnepanelen zijn nu zelfs onder het niveau van de prijzen in december 2023, waarbij de prijzen van de zonnepanelenindustrie een dieptepunt bereikten. De eerste oorzaak van de dalende trend is het sluiten van de Amerikaanse markt voor veel van de in China geproduceerde zonnepanelen, hierdoor is er een veel groter aanbod van de Chinese panelen voor de Europese markt. Vervolgens is er tijdens de coronacrisis een vraaginflatie ontstaan: er was toentertijd te weinig voorraad. De vraag naar zonnepanelen nam exponentieel toe waardoor er meer is ingekocht dan achteraf nodig bleek te zijn. Als laatste is er binnen Nederland veel onrust op de markt ontstaan door de invoering van vaste terugleverkosten, door de energieleveranciers, en de tegenstrijdige berichten over het afschaffen van de salderingsregeling vanuit de politiek. Deze drie factoren zorgen ervoor dat de prijs van zonnepanelen in de afgelopen maanden extreem is gedaald.  Emiel Jansen: “Door deze prijsdaling zijn zonnepanelen nu veel goedkoper om aan te schaffen, wat juist een positieve invloed heeft op de terugverdientijd.”

Bron: PVO International

Stijging energielabel door zonnepanelen

Los van de lagere energiekosten en lagere prijzen van zonnepanelen, stijgt het energielabel van de woning direct als er zonnepanelen op het dak geplaatst worden. Bij het plaatsen van 8 zonnepanelen stijgt het energielabel in de meeste gevallen met 1 stap. Het label van de woning gaat dan van bijvoorbeeld energielabel D naar energielabel C. Deze stap heeft weer invloed op de waarde van de woning: in de tabel is te zien dat de waarde stijgt met 2,5%. Dat is een stijging van € 10.800 bij een Nederlandse koopwoning met de gemiddelde prijs € 432.000 (bron: Kadaster). Hiermee kan beargumenteerd worden dat de terugverdientijd van de zonnepanelen positief wordt beïnvloed door de waardestijging van je woning.

Investeren in zonnepanelen: kijk naar het grotere plaatje

Zonnepanelen zijn nog steeds een rendabele investering: de energiekosten zijn lager, de prijzen voor de panelen zijn op het laagste niveau ooit, het energielabel van de woning zal omhoog gaan, waardoor de waarde van de woning stijgt. Daar komt bij dat zonnepanelen bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot, wat bijdraagt aan een beter milieu. Als er alleen wordt gekeken naar de afschaffing van de salderingsregeling en terugleverkosten, wordt de terugverdientijd relatief langer. Maar doordat de prijzen van de zonnepanelen dalen, er nog steeds een positief effect is op de energierekening en de woningwaarde stijgt, zijn zonnepanelen nog altijd een verstandige financiële investering met een beperkte terugverdientijd.

Geschreven door: Frederique Binneveld, content marketeer homeQgo

Gecontroleerd door: Emiel Jansen, duurzaamheidsexpert homeQgo