Bijna de helft van de Nederlanders ervaart sociale druk om woning te verduurzamen

Buurtbewoners moedigen elkaar aan om woningen te verduurzamen

Reden woning verduurzamen

Geschreven door: Emiel Jansen, homeQgo

16 april 2024

45% van de Nederlanders wordt beïnvloed door hun omgeving als het gaat om het verduurzamen van de woning. Zo moedigen positieve verhalen over verduurzaming vanuit de omgeving aan om de eigen woning (verder) te verduurzamen. Ook motiveren familie, vrienden en buren bijna 40% van de Nederlanders wanneer zij zelf hun woning verduurzamen. Dit blijkt uit ons onderzoek naar de publieke opinie rondom woningverduurzaming, waarin naar voren kwam dat motivatoren gerelateerd aan de sociale omgeving en geldzaken zwaar wegen bij het verduurzamen van woningen in Nederland.

Directe omgeving blijkt belangrijke motivator woningverduurzaming

Bijna de helft van de Nederlanders wordt gemotiveerd door de omgeving wanneer het aankomt op woningverduurzaming. Er lijkt hierbij een correlatie aanwezig te zijn met leeftijd: hoe lager de leeftijdscategorie, hoe prominenter aanwezig de druk. Niet alleen vrienden en familie kunnen een motiverend effect hebben, ook duurzame initiatieven van buren kunnen inspireren tot (verdere) verduurzaming van de eigen woning. Deze druk kan dus vanuit verschillende hoeken komen, bijvoorbeeld naar aanleiding van positieve verhalen omtrent woningverduurzaming. Zo indiceert bijna zeventig procent van de Nederlanders onder de dertig jaar aangemoedigd te worden door dergelijke succesverhalen. Vooral hoogopgeleiden voelen zich hierdoor gemotiveerd om te verduurzamen. 

Bron: homeQgo, 2024, link ter overname infographic.

Druk vanuit de buurt lijkt toe te nemen

Uit onze eigen data zien we een toenemende trend van installaties en offerte aanvragen in dezelfde buurt. In 2023 vond 1,3% van onze installaties in hetzelfde postcodegebied plaats, vaak zelfs bij de buren. 

Daarnaast zien we sinds het begin van 2024, zie onderstaande grafiek, een toename van de offerte aanvragen in dezelfde buurt. Als deze trend doorzet, neemt het aantal offerte aanvragen in hetzelfde postcodegebied in 2024 gemiddeld 15% per maand toe, van 0,77% in januari tot 1,01% in maart.

Dit bevestigt dat Nederlanders in toenemende mate druk vanuit de buurt beginnen te ervaren om hun woning te verduurzamen.

Aandeel offerte aanvragen in hetzelfde postcodegebied 2024

Bron: homeQgo, 2024, link ter overname grafiek.

Financiële voordelen blijven drijfveer om te verduurzamen

Niet alleen de directe omgeving, maar ook geldzaken kunnen een belangrijke drijfveer zijn voor woningverduurzaming. Deze motivator lijkt wederom te correleren met leeftijd. Zo zeggen 7 op de 10 jongeren onder de dertig jaar meer geneigd te zijn om te verduurzamen als dit leidt tot een waardetoename van hun woning. Ook binnen huishoudens met kinderen onder de 12 jaar wordt er verduurzaamd met het oog op financiële voordelen. Meer dan 85 procent van deze huishoudens geeft aan dat geldbesparingen hen eerder motiveren te verduurzamen dan klimaatgerelateerde overwegingen. Onder de middenopgeleiden sloot ook 6 op de 10 zich hierbij aan. Wanneer het om woningverduurzaming gaat, houden veel Nederlanders dus rekening met de kostenbesparingen die hieruit voort kunnen vloeien.

Geld en sociale kring belangrijker dan klimaat

In Nederland lijken financiële kosten en de sociale kring dus een prominente rol te spelen binnen woningverduurzaming. Uit het onderzoek kwam vooral leeftijd naar voren als gemene deler. Hoe jonger de leeftijdscategorie, hoe belangrijker deze overwegingen. Ook binnen huishoudens met jonge kinderen kwamen deze motivatoren sterk naar voren.

Het is evident dat woningverduurzaming een belangrijk onderwerp is onder woningeigenaren. Los van het feit dat duurzaamheid in zijn algemeenheid een belangrijk onderwerp is, worden onze huizen ook groener ten gevolge van positieve verhalen en het voorbeeld van familie, vrienden en buren. Desalniettemin weegt de financiële afweging voor Nederlanders tóch het zwaarst.

"Dat woningverduurzaming erg speelt onder twintigers en dertigers, zou te maken kunnen hebben met de generatie waarin zij zijn opgegroeid. Duurzaamheid is immers een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt en iets waar deze generaties sterk mee te maken hebben. Daarnaast kan het hebben van kinderen een ander perspectief bieden, waarbij ouders voor een groene toekomst willen zorgen voor hun kinderen."

Lucas Kop - CEO

CEO homeQgo

Over de auteur

Emiel is sinds 2021 duurzaamheidsexpert bij homeQgo. Hij houdt zich dagelijks bezig met het volgen van de trends en nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en circulariteit.